Villa nổi bật
Villa 5 sao - Bãi sau - 6 phòng ngủ
Villa 5 sao - Bãi sau - 6 phòng ngủ
Giá phòng: 10.000.000đ
Giá áp dụng: 16 lớn nhỏ
84 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành Phố Vũng Tàu
6 phường ngủ, 8 giường, 7 toilets
60m2
BBQ, Hồ bơi
Villa Bãi Sau 220 - 6 phòng ngủ
Villa Bãi Sau 220 - 6 phòng ngủ
Giá phòng: 8.000.000đ
Giá áp dụng: 16 lớn nhỏ; tối đa 22 khách (phụ thu)
Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Vũng Tàu
6 phường ngủ, 8 giường, 7 toilets
60m2
BBQ, hồ bơi, karaoke, bida
2 Villa sinh đôi B2.18 + B2.19 - 5 phòng ngủ + 5 phòng ngủ
2 Villa sinh đôi B2.18 + B2.19 - 5 phòng ngủ + 5 phòng ngủ
Giá phòng: 3.000.000đ
Giá áp dụng: 20 lớn nhỏ
Long Cung, đường Thùy Dương 4, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
5 phòng ngủ, 9 giường 6 wc
50 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
Villa C2.24 - 9 phòng ngủ
Villa C2.24 - 9 phòng ngủ
Giá phòng: 4.500.000đ
Giá áp dụng: 25 lớn nhỏ; tối đa 50 khách (phụ thu)
Long Cung, đường Thùy Dương 4, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
9 phường ngủ, 11 giường, 10 toilets
60m2
BBQ, hồ bơi, karaoke, bida
Villa B2.30 - 8 phòng ngủ
Villa B2.30 - 8 phòng ngủ
Giá phòng: 4.000.000đ
Giá áp dụng: 16 lớn 8 nhỏ
Long Cung, đường Thùy Dương 4, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
8 phường ngủ, 13 giường, 9 toilets
60m2
BBQ, hồ bơi, karaoke, bida
Villa D3 Bãi sau - 6 phòng ngủ
Villa D3 Bãi sau - 6 phòng ngủ
Giá phòng: 5.000.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 6 nhỏ
Hoàng Trung Thông, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
6 phòng ngủ, 5 giường 5 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
Villa B2.20 Long Cung - 11 phòng ngủ
Villa B2.20 Long Cung - 11 phòng ngủ
Giá phòng: 6.000.000đ
Giá áp dụng: 30 lớn nhỏ; tối đa 50 khách (phụ thu)
Long Cung, đường Thùy Dương 4, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
11 phường ngủ, 18 giường, 13 toilets
60m2
BBQ, hồ bơi, karaoke, bida
Villa C2.14 - 7 phòng ngủ + 1 phòng hát karaoke
Villa C2.14 - 7 phòng ngủ + 1 phòng hát karaoke
Giá phòng: 9.000.000đ
Giá áp dụng: 14 lớn 7 nhỏ
Long Cung, đường Thùy Dương 4, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
7 phường ngủ, 7 giường, 9 toilets
50 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
Villa C2.7 - 6 phòng ngủ + 1 phòng hát karaoke
Villa C2.7 - 6 phòng ngủ + 1 phòng hát karaoke
Giá phòng: 8.500.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 6 nhỏ
Long Cung, đường Thùy Dương 4, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
6 phường ngủ, 6 giường, 8 toilets
60m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
Villa B1.3 - 6 phòng ngủ + 1 phòng hát karaoke
Villa B1.3 - 6 phòng ngủ + 1 phòng hát karaoke
Giá phòng: 8.500.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 6 nhỏ
Long Cung, đường Hà Huy Tập, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
6 phường ngủ, 6 giường, 8 toilets
60m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
Villa B2.2 - 5 phòng ngủ + 1 phòng hát karaoke
Villa B2.2 - 5 phòng ngủ + 1 phòng hát karaoke
Giá phòng: 7.000.000đ
Giá áp dụng: 10 lớn 5 nhỏ
Long Cung, đường Thùy Dương 5, Phường 10, thành phố Vũng Tàu
5 phòng ngủ, 6 giường, 7 wc
50m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
S9 Aria Resort - 5 phòng ngủ
S9 Aria Resort - 5 phòng ngủ
Giá phòng: 6.000.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 6 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
R6 Aria Resort - 4 phòng ngủ
R6 Aria Resort - 4 phòng ngủ
Giá phòng: 5.500.000đ
Giá áp dụng: 10 lớn 5 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
4 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi
R5 Aria Resort - 6 phòng ngủ
R5 Aria Resort - 6 phòng ngủ
Giá phòng: 5.500.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 6 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
6 phường ngủ, 6 giường, 7 toilets
45 m2
BBQ, Hồ bơi
S2 Aria Resort - 3 phòng ngủ
S2 Aria Resort - 3 phòng ngủ
Giá phòng: 4.000.000đ
Giá áp dụng: 10 lớn 5 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi
R9 Aria Resort - 4 phòng ngủ
R9 Aria Resort - 4 phòng ngủ
Giá phòng: 5.000.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 3 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
50 m2
BBQ, Hồ bơi
S3 Aria Resort - 5 phòng ngủ
S3 Aria Resort - 5 phòng ngủ
Giá phòng: 5.500.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 5 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
5 phòng ngủ, 6 giường 6 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
S1 Aria Resort - 4 phòng ngủ
S1 Aria Resort - 4 phòng ngủ
Giá phòng: 5.000.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 3 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
R1 Aria Resort - 4 phòng ngủ - phòng hát karaoke
R1 Aria Resort - 4 phòng ngủ - phòng hát karaoke
Giá phòng: 5.500.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 3 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
R12 Aria Resort - 4 phòng ngủ
R12 Aria Resort - 4 phòng ngủ
Giá phòng: 5.000.000đ
Giá áp dụng: 10 lớn 5 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
4 phòng ngủ, 4 giường 4 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi
R3 Aria Resort - 7 phòng ngủ
R3 Aria Resort - 7 phòng ngủ
Giá phòng: 7.000.000đ
Giá áp dụng: 16 lớn 6 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
7 phường ngủ, 9 giường, 8 toilets
90 m2
BBQ, hồ bơi, karaoke, bida, bóng bàn
S8 Aria Resort - 3 phòng ngủ
S8 Aria Resort - 3 phòng ngủ
Giá phòng: 6.000.000đ
Giá áp dụng: 8 lớn 2 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
3 phòng ngủ, 4 giường 4 wc
90 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bida
S7 Aria Resort - 4 phòng ngủ
S7 Aria Resort - 4 phòng ngủ
Giá phòng: 5.500.000đ
Giá áp dụng: 10 lớn 5 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
4 phòng ngủ, 5 giường 5 wc
90 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bida
D5 Aria Resort - 5 phòng ngủ - Giáp biển
D5 Aria Resort - 5 phòng ngủ - Giáp biển
Giá phòng: 9.000.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 4 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
5 phòng ngủ, 5 giường, 3 nệm thêm, 5 wc + bồn tắm
50 m2
BBQ, Hồ bơi
D6 Aria Resort - 5 phòng ngủ - Giáp biển
D6 Aria Resort - 5 phòng ngủ - Giáp biển
Giá phòng: 9.000.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 6 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
5 phòng ngủ, 5 giường 5 wc
50 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
D4 Aria Resort - 5 phòng ngủ - Giáp biển
D4 Aria Resort - 5 phòng ngủ - Giáp biển
Giá phòng: 9.000.000đ
Giá áp dụng: 12 lớn 6 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
5 phòng ngủ, 5 giường 5 wc
50 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke
D8 Aria Resort - 4 phòng ngủ
D8 Aria Resort - 4 phòng ngủ
Giá phòng: 5.000.000đ
Giá áp dụng: 10 lớn 5 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
4 phòng ngủ, 4 giường 5 wc
50 m2
BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bida
R10 Aria Resort - 4 phòng ngủ
R10 Aria Resort - 4 phòng ngủ
Giá phòng: 4.000.000đ
Giá áp dụng: 10 lớn 5 nhỏ
79 đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu
4 phòng ngủ, 4 giường 5 wc
45 m2
BBQ, Hồ bơi
© 2022 Hoàng My Villla, All rights reserved. Thiết kế web bởi HD Agency